Luhangan kunta

Hepoluhdan kaavoitus

Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi Luhangan osayleiskaavan ja Luhangan rantayleiskaavan osittaisen kumoamisen sekä Luhangan kirkonkylän asemakaavan laajennuksen, Hepoluhdan asemakaavan, 26.6.2008.
Voimaantulosta on kuulutettu sanomalehti Joutsan Seudussa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Asemakaava-aineistoon voi tutustua oheisista linkeistä pdf-muodossa.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Luonto- ja maisemaselvitys
Liito-oravaselvitys

Valokuvia alueelta (2007)