Toivakka

VT4 osayleiskaava ja
Leppäveden rantaosayleiskaavan kumoaminen sekä
Läntisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen kumoaminen

  14.09.2020

Kunnahallitus on 7.9.2020 kokouksessaan hyväksynyt VT4 luonnoksesta annettujen palautteiden vastineet sekä päättänyt asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.


18.6. - 20.7.2020 nähtävillä ollut luonnos

Osallistumiskanava

Koronapandemia hankaloittaa normaalia vuorovaikutusta, hyödynnetään siksi myös tätä sivustoa.
Jos et päässyt esittämään haluamaasi kysymystä tai julkista kannanottoasi verkkoseminaarissa, lähetä se kirjallisesti tai soita, ja käsitellään asiaa tällä sivustolla..
Laita viestiisi selkeästi, haluatko kysymyksesi/kannanottosi julkaistavaksi omalla nimelläsi vai nimimerkillä. Mikäli tämä ei käy selvästi ilmi, ollaan kirjoittajaan yhteydessä ennen julkaisua.

Palautetta otetaan vastaan ja kaavan laatijaan sekä kuntaan voi olla yhteydessä koko kaavaprosessin ajan.
Yhteystiedot ovat OAS:ssa.


 Videokuvaa virtuaalimallista


Verkkoseminaari 4.5.2020

Kaavan tavoitteisiin liittyen järjestettiin maanantaina 4.5.2020 klo 18 - 19.30 verkkoseminaari, johon sai osallistua ilmoittautumalla etukäteen kaavan laatijalle.

Alustana käytettiin Teams -sovellusta.
Tilaisuus järjestettiin yleisötilaisuuden sijasta videoneuvotteluna koronapandemian takia.

Tilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtökohtia, kaavaprosessia ja OAS:iin kirjattuja tavoitteita. Osallisilla oli mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta, esittää kysymyksiä ja ottaa kantaa tavoitteisiin.
Kaikki alueeseen liittyvä tieto sekä kaavan sisältöön liittyvät näkemykset ja ideat otettiin vastaan.

Tilaisuudessa esitellyt kalvot:


FCG