Toivakka

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos

  06.11.2022

Aineisto hyväksymiskäsittelyyn 16.11.2022

Kaavakartta (pohjakartta päivitetty 21.8.2022)

Kaavaselostus

Kaavakartta Selostus Oas Liito-oravaselvitys