Tervajoen asemakaavan muutos ja laajennus

17.05.2022

Tervajoen asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille 2015. Tavoitteena on päivittää asemakaavaa hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan mukaiseksi. Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä / myymäläkeskittymä ja esitetty uusia liikenneratkaisuja. Asemakaavassa huomioidaan oleva asutus ja asumisen laajenemisalueet, palveluiden ja työpaikkojen alueet, asukkaiden virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa sekä kulttuuriperintöä koskevat suojelutarpeet.

Kaava oli luonnoksena nähtävillä 30.3.2017 - 2.5.2017. Valmisteluvaiheen palautteen johdosta laadittiin lisäselvityksiä kuten Liikenteen toimivuustarkastelu, pohjatutkimuksia, melu- ja tärinäselvitykset sekä radan alituksen ja sillan yleissuunnitelmat.

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päätti 15.6.2020 §32 asemakaavaehdotuksen MRA 27 § mukaisesta nähtäville asettamisesta.
Asemakaavaehdotusaineisto oli nähtävillä 29.6.2020 – 17.8.2020, kunnanvirastossa, kirjastossa ja tällä sivustolla.
Asemakaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin Isonkyrön kunnanvirastolla 5.8.2020 klo 18.00. Elinkeino- ja kaavoitusjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset tuli toimittaa 18.8.2020 klo 15.00 mennessä.

Viranomaisia kuultiin 8.9.2020 - 8.10.2020. Kaavaehdotuksesta annettiin 9 lausuntoa:

 • 2020-09-22_Caruna
 • 2020-10-01_Fingrid
 • 2020-10-02_Traficom
 • 2020-10-02_Vayla
 • 2020-10-06_Pohjanmaan_pelastuslaitos
 • 2020-10-07_Pohjanmaan_liitto
 • 2020-10-08_Seinajoen_museot
 • 2020-10-12_Vaasansahkoverkko
 • 2020-10-29_EPOELY

Viranomaispalautetta käsiteltiin Elinkeino- ja kaavoitusjaostossa 9.11.2020, lista-aineisto kokoukseen tästä linkistä.


Asemakaavaehdotukseen 29.6.2020 – 17.8.2020 nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset

Saatujen muistutusten johdosta asemakaavaehdotukseen on tehty muutoksia. Muutokset koskevat rajattua ryhmää osallisista. Muutosten johdosta niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan MRA 32 § mukaisesti vielä erikseen. Yhteenveto 29.6.2020 – 17.8.2020 saadusta palautteesta ja alustavat vastineet niihin ovat luettavissa oheisesta linkistä.Vastineita käsitellään Isonkyrön Elinkeino- ja kaavoitusjaostossa 14.9.2020. Alustavien vastineiden mukaisesti muokattu alustava kaavakartta on myös katsottavissa oheisesta linkistä:


Ehdotusvaiheen jälkeen muokattu kaavakartta (alustava).

Prosessi jatkuu viranomaisten kuulemisella 8.9.2020 - 8.10.2020.

Viranomaisten lausuntojen sisällöstä riippuen asemakaavaehdotukseen voi vielä tulla muutoksia. Jos muutokset ovat merkittäviä, asemakaava asetetaan uudestaan ehdotuksena nähtäville. Tarvittaessa järjestetään MRA 26.1 § mukainen viranomaisneuvottelu.


29.6.2020 – 17.8.2020 nähtävillä ollut kaavaehdotusaineisto:

Liitteet:

 1. OAS 1.6.2020
 2. Hulevesisuunnitelma 2017
 3. Liikenteen toimivuustarkastelu 2019
 4. Melu- ja tärinäselvitys 1.6.2020
 5. Radan alituksen yleissuunnitelmat, Radan alitusta havainnollistava malli
 6. Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet 1.6.2020
 7. Viranomaisneuvottelun 11.2.2019 muistio
 8. Seurantalomake
 9. Valtatien alitusta havainnollistavat videot; Video 1, Video 2 (11.6.2020)
 10. Harvakyläntien ajouravideo (12.6.2020)

 

     


        

    

FCG