Pihtipudas

13.03.2019

NIEMENHARJUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS -  LUONNOS NÄHTÄVILLÄ

Lisätietoja antavat:


KIRA-Digi

Kaava on osa valtakunnallista KIRA-Digi - hanketta, jossa kehitetään sähköistä kaavaa ja sen sähköisiä kommentointitapoja.
Hankkeen ansiosta voit kommentoida kaavaluonnosta myös sähköisesti karttasovellus MapGets:in kautta:


Kaava-asiakirjat pdf-muodossa:

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liitteet

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  2. Viranomaisneuvottelun muistio
  3. Luontoselvitys 2015
  4. Liikenne-ehdotukset (liittyminen valtatielle) vuosina 2014 - 2018
  5. Suomentähtimökartoitus 2017
  6. Maisemaselvitys 2017

Katusuunnitelmat

  1. Harjun itäpuolen kadut
  2. VE 1 Tunneli harjun ali
  3. VE 2 Harjukadun jatke harjun päälle

 

Valokuvia alueelta

FCG