Toivakka

Kankainen - Ruuhimäki kyläosayleiskaava

13.01.2020

Hyväksytty
tekninen lautakunta 23.10.2019 § 98
kunnanhallitus 28.10.2019 § 217
kunnanvaltuusto 11.11.2019 § 63

Kaava on lainvoimainen ja tullut voimaan kuulutuksella 9.1.2020.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liiteasiakirjat

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päiväys 7.11.2018)
  2. Viranomaisneuvottelumuistio 23.4.2018 (MRL 66 §)
  3. Luontoselvitys
  4. Rakennusinventointi
  5. Kyläkaavoitustyöpaja
  6. Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
  7. Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

 

FCG